ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

Pracovní příležitosti

Prosíme, odpovězte na všechny otázky. V případě, že nechcete odpovědět, napište NEUVÁDÍM. Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno platnými zákony a příslušnými předpisy. Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu zákona č. 256/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Při uvedení nepravdivých údajů se vystavujete nebezpečí, že případnou škodu budeme vymáhat právní cestou.

Titul:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého/přechodného bydliště
Telefon
E-mail
Pozice o kterou se ucházíte:
Kdy můžete nastoupit?
Stav (svobodný(á), ženatý(á), rozvedený(á)):
Počet dětí:
Kouříte (ano, ne)?
Máte nějaká zdravotní omezení (ano nebo ne, pokud ano jaká -alergie, závratě, nemoci pohybového ústrojí apod.)?
Pobíráte invalidní důchod (ano nebo ne, pokud ano jaký - částečný, plný)?
Máte změněnou pracovní schopnost (ano nebo ne, pokud ano jakou práci nemůžete vykonávat)?
Do jaké míry konzumujete alkohol (vůbec, střídmě, ve větší míře, mám závislost)?
Jaké je Vaše dosažené vzdělání, jaké kursy jste absolvoval:
Od r. Do r. Název školy nebo kursu, obor studia Ukončeno (ano, ne)
Jste držitelem řidičského průkazu (ano nebo ne, pokud ano které skupiny a kolik km máte najeto)?
Do jaké míry ovládáte práci na počítači (vůbec, uživatelsky, profesionálně - konkrétně do jaké míry)?
Jaké jsou Vaše jazykové znalosti (vůbec, pasivně, aktivně, které jazyky)?
Jaké jsou další Vaše důležité znalosti a schopnosti?
Zde prosím uveďte údaje o dosažené praxi
Zaměstnavatel od do Funkce Odpovědnost, hlavní úkoly, povinnosti Důvod ukončení
Kdo o Vás může poskytnout reference (jméno, funkce, kontakt)?
1.
2.
3.
4.
Proč se zajímáte právě o toto zaměstnání?
Jakou máte představu o své hrubé mzdě po 3 měsících zaměstnání?
Jaké jsou Vaše představy o Vašem odborném růstu a jaký máte osobní vztah k oboru v němž hledáte u nás pro sebe zaměstnání?
Jaké úkoly očekáváte a jakou máte představu o tom co Vás čeká za práci?
Co považujete za své silné stránky?
Co považujete za své slabé stránky?
Co víte o naší firmě?
Jaké jsou Vaše mimopracovní zájmy, co Vás baví ?
Jak se dokážete vypořádat s plněním mimořádných naléhavých pracovních úkolů při nichž na Vás může být kladena větší zátěž nebo budete muset pracovat přesčas?
Jaká je Vaše představa o vzájemné loajalitě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem?
Jaké jsou další důležité okolnosti, které považujete za nezbytné při prezentaci své osoby uvést?
Pokud reagujete na poptávku firmy, týkají se obsazení pracovního místa, jak jste se o ní dověděl?
 
Prohlašuji, že údaje které jsem uvedl do tohoto dotazníku, jsou pravdivé.
 
Dne: