ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

MDC AV03 • vyvolávací systém sestra pacient

     Systém MDC AV03 patří do sortimentu sdělovacích a signalizačních prostředků vyráběných firmou ZPT Vigantice spol. s r.o. v rámci programu MediCall. Je určen pro jednosměrné hovorové spojení do dvou samostatných míst. Např. mezi ordinací a čekárnou + vyšetřovnou nebo pracovištěm personálu a dvěma samostatnými čekárnami ve zdravotnických zařízeních či podobných veřejných provozech, jako jsou např. soudy, úřady apod. Součástí funkčních možností je taktéž ovládání elektrických zámků (maximálně tří z jedné vyvolávací jednotky). Ke snadnější orientaci ze strany klientů slouží orientační svítidla elektrických zámků a optické návěstí. Při zapojení více účastníků v rámci jednoho systému je zaručen jejich bezkonfliktní provoz.

     Systém MDC AV03 je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Obsluha ovládá systém prostřednictvím vyvolávací jednotky, která je propojena s ostatními jednotkami a prvky instalačním vedením.

     Všechny produkty programu MediCall jsou zaměřeny na vysoké nároky současných moderních provozů s důrazem na komfort a jednoduchost obsluhy.