ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

MDC C03 • signalizační systém sestra pacient pro JIP

     Systém MDC C03 patří k sortimentu sdělovacích a signalizačních prostředků vyráběných ZPT Vigantice spol. s r.o. v rámci výrobního programu MediCall. Je určen pro účelné a pohotové přivolání obsluhy k místu potřeby a to zejména ve zdravotnických zařízeních. Signalizační část systému je tvořena optickým a tónovým návěštím, bez možnosti hovorového spojení s volacím místem. Použití systému MDC C03 je vhodné zejména u menších oddělení zdravotnických zařízení jako jsou např. JIP, ARO, dospávací pokoje apod., kde není vyžadováno použití prvků usnadňujících identifikaci volacího místa v prostorech mimo pracoviště hlavní ústředny (svítidla, orientační směrová svítidla). Systém MDC C03 je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Řízení systému zabezpečuje hlavní ústředna, která je propojena s ostatními jednotkami a prvky instalačním vedením. Systém rozlišuje jeden typ opticko-akustického signálu. Všechny volací signály jsou přenášeny na hlavní ústřednu, případně na akustický hlásič, pokud je tento obsažen v konfiguraci systému. Na hlavní ústředně je volání signalizováno akusticky s optickou indikací příslušného místa, odkud bylo volání vysláno, na akustickém hlásiči je volání indikováno pouze akusticky.

     Vyjma běžných volacích prvků - šňůry nouzového volání, tlačítka nouzového volání, táhla nouzového volání nebo pneumatického spínače nouzového volání, systém umožňuje taktéž připojení bezdrátových klientských prvků.

     Všechny produkty programu MediCall jsou zaměřeny na vysoké nároky současných moderních provozů s důrazem na komfort a jednoduchost obsluhy.