ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

MDC SV05 • signalizační systém sestra pacient

     Signalizační systém MDC SV05 je novým produktem firmy ZPT Vigantice spol. s r.o. vyráběným v rámci produktové řady MediCall. Program MediCall je ucelený soubor komunikačních a signalizačních systémů pro zdravotnictví a sociální sféru (na trhu známých jako systémy SESTRA-PACIENT), jejichž vývoji a výrobě se naše firma věnuje od roku 1993. Jedná se o zařízení, které přináší nejen špičkovou konstrukční a uživatelskou úroveň, ale i něco navíc. Vyniká snadnou montáží, jednoduchým servisem a neobvykle nízkými náklady na něj. Díky použitým nejmodernějším výrobním technologiím vyniká také vysokou provozní spolehlivostí. Použité technologie umožnily rovněž dosáhnout i neomezené univerzálnosti základního jádra systému a učinit jej tak lehce přizpůsobivým nejrůznějším potřebám a specifickým požadavkům zákazníka. I při zásadních úpravách, obnášejících rekonstrukci provozu, v němž je systém nainstalován a změnu jeho užívání, jej lze přeprogramovat a jednoduchou záměnou koncových jednotek přestavět. Je řešen stavebnicově. Má širokou škálu variantně použitelných prvků. Každý prvek systému lze při případné poruše ihned vyměnit za prvek nový. Výměnu může provést i nekvalifikovaná, poučená osoba. Výměna spočívá ve vyjmutí prvku z instalačního rámečku a následném rozpojení přívodního konektoru. Při provozu je systém MDC SV05 pravidelně autodiagnostikován. Dokáže řadu závad sám vyhodnotit a identifikovat vadný díl. Instalace systému je nenáročná. K přípojným místům lze zapojit libovolný koncový prvek. Instalační krabice slouží pouze ke spojování jednotlivých tras vedení a nejsou v nich instalovány žádné aktivní prvky, které by mohly být příčinou poruch. Mohou být proto umístěny v libovolném, třeba i těžce přístupném místě (podhledy a pod.).

     Systém MDC SV05 je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Řízení systému zabezpečuje hlavní ústředna, která je propojena s ostatními jednotkami a prvky instalačním vedením. Základní strukturu tvoří průběžné vedení umožňující libovolnou rekonfiguraci či rozšíření systému bez zásahu do původního rozvodu.

     Všechny produkty programu MediCall jsou zaměřeny na vysoké nároky současných moderních provozů s důrazem na komfort a jednoduchost obsluhy.