ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

MDC V04 IP • komunikační systém sestra pacient

 • 12‘‘ barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou
 • VoIP komunikace
 • připojení do LAN
 • dálková správa prostřednictvím Internetu
 • diagnostika systému prostřednictvím Internetu
 • operační systém Linux
 • USB rozhraní umožňující mimo jiné:
  • přenos dat
  • přehrávání MP3 hudebních souborů
  • možnost automatického vysílání hlasitých zpráv dle stanoveného rozvrhu ‘‘ scheduled messages ‘‘
  • připojení tiskárny
 • propojení jednotlivých systémů přes počítačovou síť
 • jednoduchá intuitivní obsluha
 • možnost použití bezdrátových prvků personálu i klientů (pacientů)
 • zapojení více systémů do sdruženého provozu
 • hlasité i diskrétní hovorové spojení zdravotnického personálu s klienty
 • diskrétní hovorové spojení klientů pomocí LJ nebo TP s libovolným komunikačním prvkem personálu
 • služební hovorové spojení mezi libovolnými pokoji
 • příjem hlášení z termiálu sestry na zvoleném pokoji nebo všech pokojích (centrální hlášení)
 • indikace volacích signálů tónovým návěstím v místech přítomnosti personálu
 • indikace volacích signálů i přítomnosti personálu světelným panelem u příslušných pokojů
 • zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu na displeji terminálu sestry
 • poslech zábavných programů klienty z interního i externího zdroje
 • předávání pokynů a informací klientům ze záznamů uložených v paměti terminálu sestry 
 • používání tlačítek a táhel nouzového volání a volacích šňůr s tlačítkem
 • zrušení nouzového volání pouze v místě jeho volání
 • archivace veškerých volání s možností prohlížení na displeji TP a možnost přenosu na USB disk pro zpracování na PC
 • noční provoz
 • zapsání jména účastníka pro jednoznačnou identifikaci volacích míst
 • vyvolání účastníka dle jména
 • přepojení telefonního hovoru z JTS k lůžku klienta
 • konfigurace systému prostřednictvím terminálu sestry 
 • zálohování údajů a jejich ochrana při výpadku sítě
 • zobrazení údajů o volajících klientech na periferních prvcích  SJD IP,  KJD IP a SIJD IP 
 • možnost připojení analogových a VoIP linek
 • možnost propojení více systémů do sdruženého provozu se zachováním všech funkcí jednotlivých prvků systémů
 • v rámci sdruženého provozu možnost adresného volání na kterýkoli prvek sdružených systémů včetně vzájemné komunikace z terminálu sestry a z prvků s číselnou klávesnicí
 • ovládání EZ vstupních dveří z TP, KJ IP, KJD IP a SJ IP
 • jednoduchá výměna všech prvků poučenou osobou bez elektrotechnické kvalifikace, potřeba odborného servisu pouze při systémových zásazích - podstatné snížení provozních nákladů
 • moderní technologie
 • variabilní stavebnicový systém
 • snadná montáž a údržba
 • uživatelský komfort