ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

MDC V04 IP • komunikační systém sestra pacient

TP-IP 110011

110011 Terminál personálu IP

Terminál personálu je prvek zajišťující řízení celého systému. Umisťuje se na stůl v pracovně sester. Prostřednictvím kabelu o délce .... je připojen k systémové sběrnici (zásuvka ethernet 110030). Napájení terminálu personálu zabezpečuje Adaptér terminálu personálu 110031, zapojený přímo do síťové zásuvky. Terminál personálu lze propojit do sdruženého provozu s dalšími terminály, kdy sdružené systémy pracují jako jeden systém se zachováním všech funkcí systému, na rozdíl od běžných systémů, které v rámci sdruženého provozu přenášejí pouze akustické signály.

Rozměry: 360mm x 250mm

TPS-IP 110230

110230 Terminál personálu signalizační IP

Je prvek v nástěnném tak i stolním provedení  určený pro decentralizaci systému v rámci konfigurace signalizačního systému IP. Nouzová volání z lůžek jsou přednostně přenášena na tuto jednotku a v případě, že nejsou do předem stanovené doby vybavena, přenášejí se dále do celého systému. Jednotka rovněž umožňuje spojování až 4 oddělení dohromady. Jednotka je vybavena tlačítkem potlačeného volání. 

Funkční možnosti prvku:

 • možnost spojování oddělení
 • samostatná registrace pro každý systém zvlášť
 • příjem alarmu z jednotlivých systémů
 • identifikace volajícího na alfanumerickém displeji
 • funkce potlačeného volání

 

Rozměry: 150mm x 86mm x 30mm

SJD-IP 110330

110330 Služební jednotka s displejem IP

Je prvek v nástěnném provedení určený pro decentralizaci systému. Uplatnění najde například na odděleních jejichž součástí jsou lůžka se zvýšenou péčí, mající stálý ošetřovatelský dozor. Volání z těchto lůžek jsou přednostně přenášena pouze na tuto jednotku a v případě, že nejsou do předem stanovené doby vybavena přenášejí se dále do celého systému.

Funkční možnosti prvku:

 • v provedení pro sestru či lékaře (konfigurace prostřednictvím terminálu personálu)
 • možnost připojení k více  samostatným systémům
 • samostatná registrace pro každý systém
 • možnost vyslání adresné žádosti o hovorové spojení do jednotlivých systémů
 • příjem alarmu z jednotlivých systémů s možností navázání hovorového spojení
 • možnost hovorového spojení se všemi komunikačními prvky systému či systémů ve sdruženém provozu
 • možnost ovládání EZ vstupních dveří
 • identifikace volajícího na alfanumerické displeji
 • umožňuje ze systému vyčlenit až 16 samostatných podsekcí
 • funkce sdruženého provozu a rozdělení do sekcí se vzájemně nevylučují

Rozměry: 150mm x 86mm x 48mm

KJ-IP 110210

110210 Komunikační jednotka IP

Je prvek sdružující ovládací prvky pro účastníky i personál.

Funkční možnosti prvku:

 • volba registrace (karta, tlačítko)
 • možnost ovládání EZ vstupních dveří
 • vyslání žádosti o spojení se sestrou
 • hlasité komunikační spojení s personálem
 • připojení mikrotelefonu pro diskrétní spojení prostřednictvím konektoru KJ
 • připojení volací šňůry prostřednictvím konektoru KJ
 • poslech zábavného programu s regulací hlasitosti
 • přijetí telefonního hovoru z veřejné telefonní sítě
 • přijetí volání ze systémů ve sdruženém provozu s možností vzájemné komunikace
 • registrace přítomnosti sestry
 • vyvolání služebního alarmu
 • připojení tlačítek a táhel nouzového volání prostřednictvím propojovací desky KJ
 • vzájemná komunikace se všemi komunikačními prvky systému
 • hlasitá reprodukce zpráv z terminálu personálu na pokoj či v rámci centrálního hlášení na celé oddělení
 • akustická signalizace všech volání z jiných míst systému a systémů v rámci sdruženého provozu
 • možnost připojení lůžkové jednotky
 • ovládání svítidla optické signalizace

Rozměry: 130mm x 150mm x 30mm

KJD-IP 110220

110220 Komunikační jednotka s displejem IP

Oproti Komunikační jednotce IP je prvek rozšířen o alfanumerický displej, na který se přenáší identifikační informace o jednotlivých voláních - přesná adresa místa aktivace volání, typ volání, popis volacího místa, jméno volajícího klienta.

Rozměry: 130mm x 150mm x 30mm

VKJ-IP 110280

110280 Vchodová komunikační jednotka IP

Je prvek, který se umisťuje u vstupních dveří na oddělení a slouží především pro návštěvy.

Funkční možnosti prvku:

 • možnost vyslání žádosti o hovorové spojení s personálem
 • realizace hovorového spojení

Rozměry: 130mm x 150mm x 30mm

ZUR-IP 110140

110140 Závěs účastníka s reproduktorem IP

 Jedná se o prvek, který obsahuje zabudovaný reproduktor pro možnost jednosměrného hovorového spojení směrem k účastníkovi a konektor pro připojení prvků účastníka. Používá se především v sociální sféře, kde jeho využití podstatně snižuje finanční náročnost na pořízení systému.

 
Funkční možnosti prvku :
 
 • hlasité jednosměrné spojení
 • možnost připojení mikrotelefonu účastníka pro diskrétní obousměrné hovorové spojení prostřednictvím konektoru
 • možnost připojení různých typů volacích šňůr prostřednictvím konektoru
 • připojení tlačítek a táhel nouzového volání
 • hlasitá reprodukce zpráv z terminálu personálu k lůžku, na pokoj či v rámci centrálního hlášení na celé oddělení
 • registrace personálu
 • poslech a regulace hlasitosti zábavného programu
 • ovládání svítidla optické signalizace
 Rozměry: 150mm x 86mm x 48mm
LJD-IP 110100

110100 Lůžková jednotka s displejem IP

Je prvek ve tvaru telefonního sluchátka, který se umisťuje u lůžka účastníka (pacienta nebo klienta). Do systému je připojen prostřednictvím konektoru na Závěsu lůžkové jednotky s konektorem IP v klasickém provedení, případně prostřednictvím konektoru na Zásuvce účastníka IP  při instalačním rozvodu v pacientských rampách ( v tomto případě je součástí dodávky taktéž Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP).

Funkční možnosti prvku:

 • vyslání žádosti a navázání hovorového spojení
 • možnost poslechu dvou zábavných programů dle výběru
 • regulace hlasitosti zábavných programů
 • displej zobrazující datum, čas, zábavný program
 • realizace hovorového spojení
 • převzetí telefonního hovoru z JTS
 • regulace osvětlení na pacientské rampě

Rozměry: 54mm x 200mm x 25mm (LJD IP)
                 86mm x 150mm x 45mm (ZLJK IP)

LJ-IP 110110

110110 Lůžková jednotka IP

Je prvek ve tvaru telefonního sluchátka, který se umisťuje u lůžka účastníka (pacienta nebo klienta). Do systému je připojen prostřednictvím konektoru na Závěsu lůžkové jednotky s konektorem IP v klasickém provedení, případně prostřednictvím konektoru na Zásuvce účastníka IP  při instalačním rozvodu v pacientských rampách ( v tomto případě je součástí dodávky taktéž Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP).

Funkční možnosti prvku:

 • vyslání žádosti a navázání hovorového spojení
 • možnost poslechu dvou zábavných programů dle výběru
 • regulace hlasitosti zábavných programů
 • realizace hovorového spojení
 • převzetí telefonního hovoru z JTS

Rozměry: 54mm x 200mm x 25mm

 
ZLJK-IP 110120

110120 Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP

Umožňuje prostřednictvím konektoru připojení Lůžkové jednotky IP (možnost zavěšení) nebo Volací šnůry IP.

Rozměry: 86mm x 150mm x 45mm