ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

Profil firmy

  
O firmě
 

     Společnost ZPT Vigantice spol. s r.o. byla založena v lednu 1993 transformací z fyzické osoby. Firma se specializuje na vývoj, výrobu a prodej elektronicky řízených systémů a mikroprocesorových aplikací. Výsledky vývoje uplatňujeme především ve vlastních výrobních programech, v rámci výrobních kooperací řešíme i vývojové úkoly na zakázku. Prioritami, na kterých firma staví svůj růst je kvalita, spolehlivost, serióznost, ale především spokojenost zákazníka. Sledování nejnovějších vývojových a výzkumných trendů, úzká vazba na zákazníka a spolupráce s technickými univerzitami nám umožňuje v plné míře uspokojovat specifické i atypické požadavky a potřeby našich zákazníků.

     Samozřejmostí je komplexní a propracovaný zákaznický servis, zahrnující poradenství při zpracování investičního záměru, odborné konzultace, pravidelné školení pro naše obchodní partnery, fundovaný záruční i pozáruční servis a systematický poprodejní servis v rámci péče o zákazníka.

     Ve firmě jsou striktně dodržovány principy systému managementu jakosti dle modelu ČSN EN ISO 9001:2009 + ČSN EN ISO 14001:2005 s důrazem na řád, kvalitu a životní prostředí. Organizační struktura firmy, systémové řízení jakosti, jakož i dosavadní postavení na trhu jsou zárukou stability a předurčují směr rozvoje společnosti i pro následující období.

 Více informací je v Politice společnosti.

 

Hlavní aktivity

 
         Aktivity firmy jsou směřovány především do dvou nosných výrobních programů, kterými jsou :
 
Program MediCall – vývoj, výroba a prodej dorozumívacích, signalizačních a vyvolávacích systémů pro zdravotnictví a sociální sféru
 
Program Ekonomik – vývoj, výroba a prodej regulačních systémů otopných soustav IRC pro všechny objekty soukromého i společenského života
 
  

  

Úsek vývoje a výzkumu

- návrhy HW technologických zařízení
- tvorba SW pro jednočipové aplikace PC
- vývoj aplikací od uživatelského zadání až po finální produkt
- následná podpora produktu a další inovace

Úsek zkušebnictví

- testování a realizace zkoušek vyvinutých aplikací
- testování produkce
- dohled nad jakostí produkce
- technická podpora produktu a servisní služby

Úsek výrobní

- osazování DPS součástkami SMT a vývodovými součástkami
- kompletace elektronických podsestav
- výroba mechanických dílců a podsestav
- kompletace výrobků

Úsek prodeje a marketingu

- podpora obchodním partnerům ve fázi přípravy projektů
- podpora zákazníkům ve fázi přípravy investic
- technická pomoc při realizacích
- poprodejní zákaznický servis